Informasjon om ettersøkshund

Dachshund - strihåretRegelverk og generell informasjon om godkjenning av ettersøkshund, samt oversikt over godkjente ettersøkshunder.

Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av miljødirektoratet. De finner du her

 • Følgende regler gjelder fra 1.1.2014:
     ALLE HUNDER så fremt de har fylt 9 mnd. og er ID merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

FULLVERDIG ETTERSØKSHUND/EKVIPASJE
     For å bli godkjent som fullverdig ettersøksekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

TERMINFESTET BLODSPOR PRØVE- arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innen for en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.

TERMINFESTET FERSKSPORPRØVE- Vanligvis arrangert som bevegelig prøve(prøvekategori 28) eller som ordinær prøve(prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 POENG.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres ihht NKKs regelverk for blod- og ferskspor prøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan benyttes for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

UNNTAK:

 • Hvis fører av en godkjent ettersøkshund i en akutt situasjon ikke har anledning til å stille opp med hunden, kan en annen(som enten kjenner hunden godt eller er fører for en annen godkjent ettersøkshund)føre denne hunden i dette enkeltstående tilfelle.
 • Hvis fører over lengre tid eller permanent basis ikke lenger kan føre hunden og den behøver en ny permanent fører, må den nye føreren avlegge ferskspor- eller blodsporprøve for å bli godkjent som ettersøksekvipasje med hunden og erstatter dermed den tidligere føreren.

REGELEN:

 • Dette betyr at hvis en hund behøver to permanente førere, må begge førere avlegge både blod- og fersksporprøve før de hver for seg kan godkjennes som egne ettersøksekvipasjer.

GODKJENT ETTERSØKSHUND TIL BRUK I EGET JAKTFELT OG etter skriftlig avtale i TILSTØTENDE NABOJAKTFELT gjelder følgende:
For hunder av raser tilhørende Norske Elghundklubbers Forbund:

 • Premiering på elghundprøve- bandhund (såfremt sporingen er gjennomført i hht “instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund” og hunden oppnår sporprøvebevis.
  eller
 • Premiering på elghundprøve- løshund og i tillegg bestått ferskspor prøve med 7 poeng, alternativt bestått elgsporprøve.
  Hundene godkjennes som ettersøkshund for elg og hjort så fremt hundene bringes med under jaktutøvelsen.
 • Prøvene er godkjent av Miljødirekoratet og arrangeres ihht NKKs regelverk for nevnte prøvekategorier.
 • For hunder tilhørende Schweisshundrasene:
 • Bestått bruksprøven til Norsk Schweisshund Klubb
 • Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng.
 • For lavbente drivende hunder:
 • Jaktprøvepremiert med hjort eller rådyr som drevdyr
 • Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng

For de to siste kategoriene godkjennes hundene som ettersøkshund på elg, hjort og rådyr. Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres ihht NKK’s regleverk for nevnte prøvekategorier.

Ordningen for godkjent ettersøkshund til bruk i eget jaktlag opphører 31. mars 2016.

De hunder som er godkjent etter denne ordningen beholder sin godkjenning i hht til det til en hver tid gjeldende regelvrek.

Elgsporprøven- godkjent av MD for bruk i eget jaktfelt.
Brev fra MD vedr. elgsporprøven

Hvem kan dømme hundene/prøvene:

For FULLVERDIG ETTERSØKSHUND:

 • Bare Norsk Kennel Klub’s (NKKs) autoriserte ettersøkdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

For ETTERSØKSHUND TIL EGET JAKTLAG OG TILSTØTENDE NABOJAKTLAG:

 • NKKs autoriserte bandhund- og løshundprøvedommere dømmer jaktprøvene og de fersksporprøvene som tilligger disse prøveformene for raser tilhørende Norske Elghundklubbers forbund for godkjenning til eget jaktlag….
 • NKKs autoriserte jaktprøvedommere for schweisshundprøver og
 • NKKs autoriserte dommere for jaktprøver for de kortbente rasene.
 • ANNONSERTE PRØVER

 • Ordningen med annonserte prøver gikk ut 31.10.2012.

Her kan du finne alle godkjente ettersøkshunder: Ettersøkshundregister

Registreringsskjema til utskrift finner du her:

Registreringsskjema for ettersøkshund

Registreringsskjema for ettersøkshund i eget jaktlag

Ordningen med registrering av godkjent hund for eget jaktlag, opphører fra 1. april 2016.

Gebyr for godkjenningskort er kr 300,- som settes inn på konto: 1600.40.39983. Merk betalingen med hundens reg nr og ettersøkshund. Kvittering sendes inn sammen med skjemaet.

Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr.

 Regler for blod- og fersksporprøve

Her finner du siden til Kompetansegruppen for ettersøk (KGE)

Her finner du siden til Direktoratet for Naturforvaltning


 

Finnes i: NKK nytt, Nyhetsarkiv, Prøver