Kullregistrering

Kullregistrering

Registrering av valpekull kan enten gjøres elektronisk via "Min Side" eller ved å sende inn NKKs skjema for registreringsanmeldelse og paringsbevis.

KULLREGISTRERING - WEB

Kullregistrering gjøres av oppdrettere via «Min side». Brukerveiledning for Web-kull registrering finner du under «relaterte filer» til høyre.

Ved web-registrering av valpekull, registrerer oppdretter inn mor, far, paringsdato, fødselsdato, antall valper fordelt på kjønn, og navn på valpene.

Oppdretter velger også om de ønsker å sende paringsbevis pr. post eller pr. e-post. Dersom du allerede har et paringsbevis signert av hannhundeier(e), kan dette lastes opp i webkull-registreringen. Dersom du velger «sendes pr. post», vil du motta et ferdig utfylt paringsbevis, som skal signeres av hannhundeier(e).

Så snart registreringen er ferdig utfylt, og betaling er foretatt (med kort), vil oppdretter motta følgende e-poster fra NKK:

  1. Kvittering på betaling av kull
  2. Ferdig utfylt paringsbevis. Dette paringsbeviset kan oppdretter videresende til hannhund-eier(e) for signatur. Signert paringsbevis kan enten sendes NKK pr. post, eller scannes inn og sendes pr. e-post (se side 5 og 6 i brukerveiledningen).

Dersom oppdretter er eier av hannhunden, trenger man ikke å sende inn paringsbeviset.

  1. ID-merkingsskjema. Dette skjema må skrives ut og tas med til veterinær når valpene ID-merkes. Skjemaet skal ikke sendes til NKK. Veterinæren overfører ID-merkingen elektronisk til NKK.
  2. Valpekort fra Agria Dyreforsikring.

Det er obligatorisk å registrere alle valpene i kullet, og kullet skal registreres senest når valpene er 3 måneder gamle. Ved registrering av valpekullet etter 3 måneders alder, vil det koste 50 % mer pr. valp.

ID-merking

Det er også obligatorisk å ID-merke alle valpene. Oppdretter skal sørge for at valpene er ID-merket før de selges til valpekjøper. Registreringsbevis og eierbevis pr. valp vil ikke bli utstedt før ID-merkingen er registrert hos NKK.

Dersom NKK ikke mottar ID-merkingen, må oppdretter kontakte veterinæren som har utført ID-merkingen.

Eierskifte av valpene ved salg

Når kullet er ferdig registrert vil NKK sende registreringsbevis og eierbevis for alle valpene til oppdretter. Alle valpene registreres med oppdretter som eier.

Oppdretter må foreta eierskifte på valpene når valpene selges, dette gjøres også via "Min side".

På eierbeviset til valpen er det oppført en PIN-kode for valpen, som må benyttes ved eierskifte. Første eierskifte er gratis inntil valpen fyller 6 måneder.

Registreringsbeviset leveres til valpekjøper, og NKK sender nytt eierbevis til ny eier når eierskiftet er godkjent av saksbehandler. I tillegg sendes brosjyren Velkommen Valp, informasjon fra Agria dyreforsikring og bonuskort fra Eukanuba.

For mer informasjon, se brukerveilederen under "relaterte filer" til høyre. Se eventuelt "Ofte stilte spørsmål".

NKK gjør oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger ved registrering, kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de konsekvenser dette kan medføre, uten at NKK kan holdes ansvarlig.

For en del raser gjelder registreringsrestriksjoner. 

KULLREGISTRERING – MANUELT

Nytt skjema for kullregistrering finner du under «relaterte filer» til høyre.

Registreringsanmeldelsen og paringsbevis skal underskrives av oppdretter(e) og hannhundeier(e). Oppdretter er den som eide eller disponerte tispen for avl på paringstidspunktet. Skal andre enn registrerte eier benytte hunder i avl, må det foreligge en disposisjonserklæring fra registrert eier.

Ved bruk av utenlandskregistrert hund eller ved dispensasjon av en hund, må alle opplysninger sendes NKK i forkant av registreringen.

Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og manglende kunnskap kan ikke påberopes som grunnlag for dispensasjon senere.

Vi minner om at alle hunder registrert etter 01.01.11 kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget. Dette gjelder både ved registrering av kull og ved eierskifte. I tilfeller hvor det er flere innehavere av et kennelnavn skal vi fortsatt ha alle innehaveres underskrifter ved kullregistrering.

Diverse linker

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, Avlsstrategi

Les mer om avl og oppdrett

Informasjon om hundeavl, dette heftet kan bestilles i NKKs nettbutikk (gratis, du betaler kun for porto)

Informasjonsfilm om etiske grunnregler for avl og oppdrett

Alle relevante filer finner du under «relaterte filer» til høyre.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere