Registrering av kennelnavn

Registrering av kennelnavn
Vibeke Brath

Lyst til å registrere kennelnavn?

Alle søkere må være medlem av NKK-tilknyttet klubb. Om det er flere som søker sammen om kennelnavn vil adressen til «første-søker» være gjeldende.

Det er viktig at du setter opp minst tre alternativer til ønsket kennelnavn, i tilfelle ditt første ønske ikke blir godkjent. Alternativene bør være gjennomtenkte, husk at også alternativ to og tre bør være navn du kan leve med. Søknaden blir først behandlet av NKK, og senere sendt og behandlet av FCI i Belgia, da kennelnavn er internasjonalt. Alternativer som blir avslått, er enten for like kennelnavn som allerede er godkjent, eller allerede i bruk.

Behandlingstiden av kennelnavn kan ta fra 4 til 6 måneder.

NB! Nye kennelnavn vil bli publisert den første uken i hver måned. For nye publiseringer se "relaterte Filer".

Kennelnavnet kan ikke benyttes før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra NKK om at navnet endelig er godkjent. Da skal det også ha vært publisert på www.nkk.no, og protesttiden på 8 uker være over.

Endring av medinnehaver av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av en medlemsklubb av NKK. Dette gjelder også eventuelle medinnehavere. Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse.

Rettelsen vil bli publisert på www.nkk.no. For endringer i kennelnavn se "Relaterte Filer".

Overdragelse av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av medlemsklubb av NKK. dette gjelder også evt medinnehavere.  Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse.

Det er ingen protesttid for registreringen av overdragelsen, slik at navnet kan benyttes med en gang underskrif­ter og registreringsavgift er oss i hende.

Rettelsen vil bli publisert på www.nkk.no. For endringer i kennelnavn se "Relaterte Filer".

Regler for kennelnavn finner du under «relaterte filer» til høyre. 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere