NKKs saksbehandlingstider

NKKs saksbehandlingstider
Vibeke Brath

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Registreringsavdelingen:

Kull

 • Elektroniske kull behandles innen – 2 uker
 • Utsendelse av ferdig registrerte elektroniske kull – 4 uker
 • Behandling av manuelle kull (hvite sendt pr. post) – 4 uker
 • Ferdig registrert manuelle kull -  utsendelse –  4 uker .

Eierskifte

 • Elektronisk registrerte eierskifter – 4 uker
 • Fakturering av manuelle eierskifter – 4 – 6 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt - 4 – 6 uker

Omregistrering fra utland

 • Faktura - 5 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt – 2 uker

ID-registrering

 • Elektronisk  - 1 dag
 • Manuelt –  3 uker

Manuelle saker i DyreID

 • Etterregistrering av ID-nr. på dyr som er merket i utlandet – 3 uker
 • Eierskifter – 3 uker
 • Diverse saker – 3 uker

Kennelnavn:

 • Fra mottatt søknad til svar sendes – 1 mnd.
 • Endelig godkjent 4 – 6 mnd.
 • Endring av medinnehaver/ overdragelse av kennelnavn – 3 uker

Helseavdelingen:

Røntgenavlesning

Saksbehandlingstiden er avhengig av om skjemaet som skal følge bildene er forhåndsbestilt og betalt via ”min side” eller om NKK må sende faktura til eier etter at bildene er mottatt. Vi anbefaler alle å forhåndsbestille, da det er raskest, enklest og billigst.

 • HD – forhåndsbestilt: inntil 10 dager etter at bildene er mottatt
 • HD – uten forhåndsbestilling: Faktura sendes eier i løpet av 1 uke etter at bildene er mottatt. Saksbehandlingstid etter registrert betaling: Inntil 10 dager
 • AD – forhåndsbestilt: inntil 3 uker etter at bildene er mottatt
 • AD – uten forhåndsbestilling: Faktura sendes eier i løpet av 1 uke etter at bildene er mottatt. Saksbehandlingstid etter registrert betaling: Inntil 3 uker
 • Spondylose og kneleddsartrose (boxer): inntil 6 uker etter at bildene er mottatt (alle må forhåndsbestille)
 • Forkalkede intervertebralskiver (dachshunder): inntil 6 uker etter at bildene er mottatt (alle må forhåndsbestille)

Anke av resultat ved avlesing: Saksbehandlingstid 3 – 5 mnd.

Øyelysningsresultater:

 • Resultater fra norske øyelysere: Legges inn av øyelyser direkte i DogWeb. Ingen saksbehandlingstid i NKK
 • Publisering i DogWeb av resultater fra utenlandske ECVO-attester: Inntil 3 uker
 • Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysningsattester, legges ikke inn i DogWeb

Patellastatus (gjelder kun resultater fra veterinær med avtale med NKK hvor skjema er forhåndsbestilt via “Min side”): Inntil 3 uker

DNA-resultater (gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i DogWeb og hvor skjema forhåndsrekvireres via DogWeb): Inntil 3 uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjemaer/attester fra eier

Aktivitetsavdelingen

 • Kursmateriell – 4 uker
 • Dommerautorisasjoner eksteriør– 8-10uker
 • Dommerautorisasjoner prøver -  4 uker (etter at alle papirer er i orden)
 • Andre saker: 2-4 uker.

Unntak:

 • Ettersøksgodkjenning opp til 8 uker i perioden 1/7 – 1/11
 • RIK-lisens opp til 3 uker
 • Klagesaker ca. 3 måneder

Deltakelse på utstilling:

 • Startnummer sendes ut ca. 7 dager før utstilling (B-post)
 • Program legges ut på www.nkk.no ca. 7 dager før utstilling
 • Finaleresultater fra internasjonale utstillinger legges på www.nkk.no 2 dager etter utstillingen.
 • Alle resultater fra internasjonale utstillinger overføres DogWeb ca. 20 dager etter utstillingen
 • Refusjon av påmeldingsavgift skal være på kundes konto innen 20 dager etter utstilling.

Arrangere utstilling:

 • Kritikker og premielister til utstilling, ferdig 10 dager etter mottatt bestilling.
 • Dommerklareringer sendes respektive Kennel klubb 5 – 10 dager etter mottatt.

Championat-søknader:

 • Manuelt 15 dager / elektronisk 10 dager (gitt at alle prøveresultater foreligger)
 • Championatdiplom 10 dager etter mottatt betaling

WCC:

 • Elektronisk 10 dager (gitt at prøveresultater foreligger)

Terminlister utstilling, lydighet og agility for kommende år legges ut senest 1. september.

Terminlister jakt- og brukshundprøver for kommende år legges ut senest 15. desember.

E-post generelt: Ca. 5 virkedager

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere