Priser

Priser
Vibeke Brath

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger

Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser (gjeldende fra 1.1.2017). Ikke-medlemmer betaler dobbel pris.

 
Elektronisk påmelding
Manuell
påmelding
Elektronisk m/forlenget frist
Juniorhandling
kr 380,-
kr 440,-
kr 470,-
Eksteriør / AG / LP/AG Hopp
kr 405,-
kr 470,-
kr 505,-
AG og AG hopp (samme hund)
kr 405,-
kr 470,-
kr 505,-
Ekst. og AG hopp (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
LP og AG hopp (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
Eksteriør og AG (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
Eksteriør og LP (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
LP og AG (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
LP, AG og AG hopp (samme hund)
kr 495,-
kr 560,-
kr 595,-
Agility lag
kr 530,-
kr 570,-
kr 600,-
Eksteriør, LP og AG (samme hund)
kr 605,-
kr 670,-
kr 710,-
Eksteriør, LP, AG og AG hopp
(samme hund)
kr 605,-
kr 670,-
kr 710,-
    

DOGS4ALL: Kr 465,-. Kr. 60,- i tillegg ved manuell påmelding.

Ved betaling senere enn betalingsfristen tilkommer et gebyr på 50 %.

Rabatter:  F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

 • Championatdiplom: kr 250,-
 • WCC: kr 250,-

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 163 Bryn, 0611 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1602 57 15598

Svensk postgirokonto: 54 80 71 – 0.
(Husk å merke giroen med utstillingens sted, hundens rase og reg.nr.)

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste eller medlemsbladet Hundesport).


Registrering og helse:

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Registrering på internett:

 • Ikke-medlem: kr 910,- pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1365,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 455,- pr. valp
 • Medlem: kr 682,50 pr. valp eldre enn 3 mnd.

Manuell registrering:

 • Ikke-medlem: kr 1200,- pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1800,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 600,- pr. valp
 • Medlem: kr 900,- pr. valp eldre enn 3 mnd.

NOX-register/blandingshundregister:

 • Medlem: kr 600,-

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Ikke-medlem: kr 1600,-
 • Medlem: kr 800,-

Tillegg for import fra Tyskland: kr 620,-

Eierskifte: kr 495,-

Kopi av registreringsbevis: kr 450,-

Dep. nr:

 • Ikke-medlem: kr 1000,-
 • Medlem: kr 500,-

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 1800,- for paring eller inseminering frem til 01.08.2017
 • kr 15 000 for paring eller inseminering som skjer etter 01.08.2017

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 700,-

Røntgenavlesning (HD, AD, kneleddsartrose boxer):

 • Forhåndsbestilling (via “min side”)              kr. 255,- pr avlesning
 • Manuell registrering                                   kr. 400,- pr avlesning

Røntgenavlesning (Spondylose boxer og forkalkede intervertebralskiver dachshunder):

 • Forhåndsbestilling (via “Min Side”)               kr. 295,00 pr avlesning

Patellastatus-registrering: kr 125,-

DNA-registrering: kr 140,-

Innleggelse av utenlandske ECVO-attester: kr 140,- (øyelysing)

Kennelnavn: kr 2250,-

Endring av innehaver(e): kr 1000,-

Fakturagebyr: kr 50,- (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid: 22 96 48 62, telefon til veterinær Ragnar Thomassen: 22 96 48 58.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2016. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Alle priser er eks. mva. For tiden kommer 25 % moms i tillegg

 • 1-15 strå: kr 51,- pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 86,- pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 101,- pr. mnd
 • 71-100 strå: kr 123,- pr. mnd

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For øvrige priser, ta kontakt med Ragnar Thomassen.

You'll need Skype CreditFree via Skype
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere