Øyelysing

Øyelysing
Vibeke Brath

Øyelysing

Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser, som er en veterinær med lang tilleggsutdannelse, undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer. Veterinæren skriver ut en attest hvor det står hvorvidt hunden har tegn til en arvelig øyesykdom eller ikke. Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder med arvelige øyesykdommer brukes i avl og for å oppdage de hundene som har en arvelig øyesykdom for å kunne hjelpe dem på en best mulig måte.

Alle raser kan øyelyses. Det er forskjell mellom rasene hvorvidt de er utsatt for spesifikke øyelidelser og hvilke dette eventuelt er, så hvorvidt man bør øyelyse en hund før den brukes i avl vil variere fra rase til rase. Det vil også kunne være forskjellige anbefaling mtp ved hvilken alder og hvor ofte hunden bør øyelyses. NKK anbefaler derfor alle å kontakte raseklubben før en hund brukes i avl for å høre hva anbefalingen er for rasen.

Dersom du ønsker å få hunden din øyelyst kan du selv kontakte en veterinær som er autorisert øyelyser. Du trenger ikke å bestille rekvisisjonsskjema fra NKK i forkant. Den autoriserte øyelyseren legger resultatet fra undersøkelsen direkte inn i DogWeb. Det er også mulig å få hunden øyelyst på alle NKKs internasjonale utstillinger.

Når det gjelder hunder øyelyst i utlandet så kan vi legge inn utenlandske ECVO-attester i DogWeb. Saksbehandlingstid for dette er inntil 3 uker. Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysingsattester, kan ikke legges inn i DogWeb. EVCO-attester sendes inn til helse@nkk.no, og betales via nettbutikken.

En oppdatert oversikt over autoriserte øyelysere finner du her: http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser

Her kan man også laste ned den oppdaterte avlsanbefalingen vedtatt av gruppen av autoriserte attestutsteder for arvelige øyesykdommer.

NKK vil også anbefale nettsiden til professor Ellen Bjerkås. Denne siden inneholder mye faglig og oppdatert informasjon om øyesykdommer, øyelysing m.m.

For enkelt raser er det innført krav om at foreldredyrene skal være øyelyst maksimalt 12 mnd før paring for registrering av valper. Oversikt over dette og andre registreringsrestriksjoner finner du her.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere