NKKs syn på avlivning av friske valper

NKKs syn på avlivning av friske valper

NKK syn på avlivning av friske valper – vedtatt av HS i 2011 (HS sak 142/11 og 215/11)

NKKs generelle syn er at friske valper ikke bør avlives, heller ikke om de har eksteriørfeil. Det er oppdretters plikt å finne seriøse hjem til alle valpene i kullet. I noen tilfeller kan dette være svært vanskelig, og det kan dermed være nødvendig å avlive noen valper. Ved uforholdsmessig store kull, kan det være nødvendig å avlive noen valper av hensyn til dyrevelferden for tispa og de gjenværende valpene.

Noen gener gir sykdom hos homozygote individer, som merle-genet. Negative effekter av slike gener bør bekjempes avlsmessig, slik det i så liten grad som mulig fødes syke valper som må avlives. 

Bakgrunn:Det er etisk betenkelig å avlive sunne, funksjonsfriske valper. Valper med eksteriørfeil bør eventuelt unngås gjennom avlsarbeid, ikke gjennom avliving av allerede fødte valper. Det er oppdretters ansvar å finne seriøse hjem til alle valpene i kullet, også de med eksteriørfeil. Dersom kullet er uforholdsmessig stort, kan det være en nødvendig løsning å redusere antall valper – av dyrevelferdsmessige hensyn til tispa og de gjenlevende valpene."

Det er en selvfølge at all avliving skjer i overensstemmelse med Dyrevelferdsloven og Forskrift om avliving av hund og katt.

Tilleggsinfo:

HS vedtok å sende følgende forslag fra Sunnhetsutvalget om tilføyelse i pkt 3 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett ut på høring til raseklubbene (HS-sak 216/11):

Paringer mellom to hunder med fargen merle, droplet, harlekin (hunder med genotypen Mm) skal ikke foretas.

Bakgrunn:

Som en oppfølging av HS-vedtak 142/11, NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett samt FCI Breeding strategies vedtaket, bør det innføres forbud mot paringer av 2 hunder som begge bærer merle-genet, da den homozygote genotypen for merle (MM) kan være subletal og assosiert bl.a. med blindhet og døvhet. Hundene er tilnærmet hvite i pelsen og blir nesten alltid avlivet ved fødsel. Paring av to merle-fargede hunder (Mm) vil medføre at ca ¼ (25%) av kullet vil bli avlivet ved fødsel av nevnte årsaker.

Forslaget ble vedtatt av HS 21.06.2012 (sak 114/11).

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere