Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag avholdes 30. mars 2016

Kl 1900 i Hoppbygget på Granåsen

 

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag 2016 er følgende på valg:

 

Leder:                         Per Nymark (På valg 2 år)

Nestleder:                   Susan Clayborough  (Ikke på valg 2015 – 2017)

Styremedlem:            Atle Gundersen (Ikke på valg 2015 – 2017)

Styremedlem:            Magnus Husby (Ikke på valg 2015 – 2017)

Styremedlem:            Rune Sørlie (På valg 2 år)

Styremedlem:            Rune Tyvold På valg 2 år)

Styremedlem:            Steinar Vold (På valg 2 år)

Varamedlem:              Hilde Munkvold (På valg 1 år)

Varamedlem:            Liv Sunniva Ugelstad (På valg 1 år)

Valgkomiteen: 

Leder:                         Torild Smith Olsen (Ikke på valg 2015 – 2017)

Medlem:                     Roar Brurok (På valg 2 år)

Medlem                      Bente Martiniussen (Ikke på valg 2015 – 2017)

Varamedlem              Jonny Larsen (På valg 1 år)

Revisor:                      Helge Rødsjø (På valg 1 år)

Vararevisor:                Kari Riise (På valg 1 år)

 

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 24.02.2016 Forslag sendes valgkomiteen v/ Torild Smith-Olsen To-smit@online.no

Forslag på saker til årsmøte skal være styre i hende innen 24.02.2016 Forslag sendes styret v/ Per Harald Nymark per.harald.nymark@gmail.com

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere