Årsmøteinnkalling

Årsmøteinnkalling

Velkommen til årsmøte i region Troms og Finnmark.
Alle klubber med avdelinger (etter de krav som stilles) har møterett og stemmerett i henhold til NKKs lover. Antall delegater bestemmes av antall medlemm

Vel møtt til årsmøte!

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark avholdes onsdag 20. april kl. 1900

Sted: Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer.
3. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive
protokollen.
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Valg

Mer informasjon finner du her: Last ned filÅrsmøteinnkalling(3 7 3 7kb)

Vel møtt!

Mvh,

Styret

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere