NKK region Nordland

NKK region Nordland

Kontaktinformasjon:

Norsk Kennel Klub region Nordland

Kontaktperson: Leder Lisbeth Annie Endresen mobilnr 466 22724

Epost: nkk.nordland@klubb.nkk.no 

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland avholdes lørdag 22. April 2017

Kl 14.00 på Fauske Hotell

 

Årsberetning

 

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland 2017 er følgende på valg.

Leder: for 2 år, velges for 2017-2019

Styremedlem: (Sekretær) Velges for 2 år, velges for 2017-2019

Styremedlem:   for 1 år , velges for 2017-2018

Styremedlem: for 2 år, velges for 2017-2018

 

valgkomite:

medlem: for 1 år, velges for 2017-2018

vara medlem: for 1 år, velges for 2017-2018

 

Revisor: Velges for 1 år, velges for 2017-2018

Vararevisor: Velges for 1 år,velges for 2017-2018

 

2 Representanter til NKK`s Representantskapsmøte, og 1 vararepresentant

 

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 18.03.2017 Forslag sendes valgkomiteen v/ Victoria Hansen  mail: victoriahansen525@gmail.com

 

Forslag på saker til årsmøte skal være styre i hende innen 18.03.2017  Forslag sendes styret v/ Lisbeth Annie Endresen   lae69@online.no 

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere