Sunnhetsutvalget

Sunnhetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret og er NKKs rådgivende organ innenfor fagområdet hundens helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helse hos hund.

Sunnhetsutvalget er sammensatt av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Hovedstyret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede saker vedrørende hundens helse og sunnhet. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til Hovedstyret.

E-post til sunnhetsutvalget: sunnhetsutvalget@nkk.no

Neste møte: 8. november 2017

Saker som ønskes behandlet på dette møtet, må være NKK i hende senest 8.oktober. Ved spørsmål, send en e-post til kim.bellamy@nkk.no.

Medlemmer 2017:

  • Marte Ottesen (leder)
  • Marianne Holmli (fra HS)
  • Frode Lingaas
  • Kari Undall Stormoen
  • Christian Geelmuyden
  • Friedrich Birkmar
  • Tord Erik Lien

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere