Representantskapsmøter

Representantskapsmøter
Vibeke Brath

NKKs 56. ordinære Representantskapsmøte avholdes 4. og 5. november 2017

Protokoll RS 2017

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 56. ordinære representantskapsmøte 4. og 5. november 2017

Dokumentene er omfattende og for enklere navigering er innholdsfortegnelsen klikkbar.

 

 

Protokoller tidligere RS:

***

Om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Representantskapsmøtet

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere