Representantskapsmøter

Representantskapsmøter
Vibeke Brath

NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes 5. og 6. november 2016

Sakslisten og sakspapirene er nå klare. Du finner dem her:

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6. november 2016

Dokumentene er omfattende og for enklere navigering er innholdsfortegnelsen klikkbar.

 

 

Protokoller tidligere RS:

***

Om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Representantskapet

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere