Sportshundkomiteen

Sportshundkomiteen
Vibeke Brath

Særkomite for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen)

Følgende vedtak vedørerende NKKs Særkomite for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen) ble vedtatt på Hovedstyremøte 15. oktober 2014:

Hovedstyret vedtok utarbeidet og oppdatert mandat pr. 15 oktober 2014 for NKKs Sportshundkomite.

Særkomiteen gis beslutningsmyndighet i henhold til mandatet med virkning fra 1. november 2014. Tidligere delegasjoner gitt av Hovedstyret skal videreføres dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. I såfall må SHK fatte særskildt vedtak om dette.

Representant for NBF ( Norsk Brukshundsports Forbund) og RIK (Regler for internasjonale konkurranser) gis møte- og talerett i den perioden de selv ikke har plass i komiteen. 

Komiteen består av:

  • Christian Flørenes – representant for agility (2 år)
  • Arild Eriksen – representant for lydighet (1 år) leder
  • Bernt Hinna - representant for RIK/bruks  (2 år)
  • Nina Haaland - representant for kreativ lydighet (1 år)
  • Kari Anne Overskeid - representant for rallylydighet - 2 år
  • Ann-Merethe Sjaaeng Rønning – representant for mentaltester (1 år)
  • Tone Kristin Berger - representant for lure coursing, vannprøver og trekkhundprøver (1 år)
  • Wenche Skogli – representant for Hovedstyret
  • Erik Engeland – representant for RIK (2 år)

Sakslister og referat for SHK sine møter finnes under "relevante filer" til høyre.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere