Kompetansegruppe mentaltester

Funksjonsanalyse (FA) 2012 og framover:

Underveis i utvikling av mentaltestprogrammene har KG vurdert utfasing av FA til fordel for den svenske mentaltesten (MT). Slik situasjon er for MT i dag, har KG imidleritid kommet til at utfasing av FA utsettes på ubestemt tid, dvs. vil bli vurdert på nytt dersom situasjonen med MT skulle tilsi dette. (publisert 21. juli 2011)

Komiteens e-postadresse er kgmentaltester(a)nkk.no

Medlemmer pr 01.01.2016:

Maj-Brit Iden (leder)
Bjørn Strandvik
Helge Asmul
Ola Valan
Tone Søgaard

 

Møter annonseres fortløpende.

Mandat for NKKs Kompetansegruppe for mentaltester (vedtatt av HS 24.09.2009) finner du under «relaterte filer» til høyre.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere