Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg
Vibeke Brath

Komiteer valgt av NKKs Representantskap

NB! Instrukser for de forskjellige komiteene finner du under «relaterte filer» til høyre. 

Kontrollkomiteen:

 • Leder: Tore Paulshus (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Stig Brathaug (2015 for 2 år), Torunn Sørby (2016 for 2 år)
 • Varamedlem: Line Orlund (2015 for 1 år)

Valgkomiteen:

 • Leder: Arild Nygaard (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Siv Sandø (2016 for 1 år) og Edgard Waag (2016 for 1 år)
 • Varamedlem: Solveig Holt (2016 for 1 år)

Disiplinærkomiteen:

 • Leder: Lars Christian Nordvik Berg (2016 for 2 år)
 • Nestleder: Brit H. Mathisen (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Bjørg Andreassen (2015 for 2 år), Aase Jakobsen (2015 for 2 år) og Ole Idar Løkken (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Irene Sønnervik (2016 for 1 år) og Linda Stensrud (2016 for 1 år).

Appellutvalget :

 • Anette Jahr (2016 for 2 år)
 • Nestlededer: Toril Vik (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Harald Bruflot (2016 for 2 år), Tarja Aabø (2013 for 2 år) Inger Storstad (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Helene Korvald (2016 for 1 år), Magnar Nordsveen (2016 for 1 år)

Norsk Kennel Klubs hovedstyre har oppnevnt følgende komiteer og utvalg for 2014:

Faste komiteer:

Dommerutdannelseskomiteen (DUK) – utstilling(a)nkk.no

Anne Buvik (leder)
Marianne Holmli
Arne Foss
Siv Sandø
John Smedbakken

Mandat for dommerutdannelseskomiteen (oppdatert mars 2015)

Utstillingskomiteen (UK) - utstilling(a)nkk.no

Inger Kristiansen (leder)
Rune Lysgård
Stig Arne Kjellevold
Eli-Marie Klepp

Mandat for utstillingskomiteen

Kompetansegruppe for ringsekretærer – utstilling(a)nkk.no

Johnny Mathisen (leder)
Bente Karlsen

Komiteen for NKKs hedersbevisninger – adm(a)nkk.no

Komiteen (e-postadresse adm@nkk.no) består av:

 • Per Kristian Andersen (Leder, 2015 for 2 år)
 • Aase Jakobsen (2015 for 2 år)
 • Stig Arne Kjellevold (2014 for 2 år)
 • Trond Storsveen (2015 for 2 år)
 • Mette Tufte (2014 for 2 år)

NB! Mandat for komiteen for NKKs hedersbevisninger finner du her:

Standardkomiteen

 • Anne Indergaard (leder)
 • Arne Foss
 • Siv Sandø

Fagkomite for Juniorhandling

 • Anne Gill (leder)
 • Frode Jevne
 • Siv-Hilde Oware
 • Victoria Gill
 • Patrick Oware

NKU- OG FCI- KOMITEER – oppnevnt fra 2011 – 2013:

NKKs representant i NKU/AU – adm@nkk.no

 • Siv Sandø

NKUs vitenskapelige komite – astrid.indrebo@nkk.no

 • Astrid Indrebø

NKU og FCIs utstillingskomite (Shows/judges) – utstilling@nkk.no

 • Anders Tunold-Hanssen

NKU og FCIs agilitykomite (Agility) – utstilling@nkk.no

 • Harald Schjelderup

Adressen er: c/o Norsk Kennel Klub, P.b. 163 – Bryn, 0611 Oslo

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere