Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg
Vibeke Brath

Komiteer valgt av NKKs Representantskap

NB! Instrukser for de forskjellige komiteene finner du under «relaterte filer» til høyre. 

Kontrollkomiteen:

 • Leder: Stig Brathaug (2017 for 2 år)
 • Medlemmer: Torunn Sørby (2016 for 2 år), Line Orlund (2017 for 2 år)
 • Varamedlem: Frank Christiansen (2017 for 1 år)

Valgkomiteen:

 • Leder: Siv Sandø (2017 for 2 år)
 • Medlemmer: Edgard Waag (2016 for 1 år) og KJell Kruke (2017 for 2 år)
 • Varamedlem: Solveig Holt (2017 for 1 år)

Disiplinærkomiteen:

 • Leder: Brit H. Mathisen (2017 for 2 år)
 • Nestleder: Aase Jakobsen (2017 for 1 år)
 • Medlemmer: Ole Idar Løkken (2016 for 2 år), Bjørg Andreassen (2017 for 2 år) og Silje Bjarkøy (2017 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Anette Helk (2017 for 1 år) og Kari Knudsen (2017 for 1 år).

Appellutvalget :

 • Anette Jahr (2016 for 2 år)
 • Nestlededer: Harald Bruflot (2017 for 2 år)
 • Medlemmer: Tarja Aabø (2017 for 1 år) Helene Korvald (2017 for 2 år), Nina Skjelbred (2017 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Helene Korvald (2016 for 1 år), Magnar Nordsveen (2016 for 1 år)

Norsk Kennel Klubs hovedstyre har oppnevnt følgende komiteer og utvalg for 2014:

Faste komiteer:

Dommerutdannelseskomiteen (DUK) – utstilling(a)nkk.no

Anne Buvik (leder)
Marianne Holmli
Arne Foss
Siv Sandø
John Smedbakken
Marit Sunde

Mandat for dommerutdannelseskomiteen (oppdatert oppdatert pr 20.9.17)

Utstillingskomiteen (UK) - utstilling(a)nkk.no

Inger Kristiansen (leder)
Rune Lysgård
Stig Arne Kjellevold
Eli-Marie Klepp
Ann Wiseman Stavdal 

Mandat for utstillingskomiteen

Kompetansegruppe for ringsekretærer – ringsekretar(a)nkk.no

Johnny Mathisen (leder)
Bente Karlsen

Komiteen for NKKs hedersbevisninger – adm(a)nkk.no

Komiteen (e-postadresse adm@nkk.no) består av:

 • Trond Storsveen (Leder, 2017 for 2 år)
 • Maija Heinila (2017 for 2 år)
 • Torunn Sørbye (2017 for 2 år)
 • Leif Herman Wilberg (2018 for 2 år)
 • Mette Møllerup(2018 for 2 år)

 

NB! Mandat for komiteen for NKKs hedersbevisninger finner du her:

Standardkomiteen

 • Anne Indergaard (leder)
 • Arne Foss
 • Siv Sandø

NKU- OG FCI- KOMITEER:

NKKs representant i NKU/AU – adm@nkk.no

 • Tom Øystein Martinsen

NKUs vitenskapelige komite – astrid.indrebo@nkk.no

 • Astrid Indrebø

NKU og FCIs utstillingskomite (Shows/judges) – utstilling(a)nkk.no

 • Anders Tunold-Hanssen

NKU og FCIs representant agility (Agility) – utstilling(a)nkk.no

 • Thomas Thiesen

NKU og FCI representant lydighet  – utstilling(a)nkk.no

 • Finn Terje Skyrud

NKU og FCI representant RIK  – jakt(a)nkk.no

 • Roar Kjønstad

Adressen er: c/o Norsk Kennel Klub, PB 52 Holmlia, 1201 Oslo

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere