IT-prosjekter

IT-prosjekter
Foto: Vibeke Brath

Her finnes en oversikt over IT-prosjekter som er godkjent av BIT, Styringsgruppen IT og av HS.

IT-prosjekter

Prosjekt 1: Medlemsverving og helse på hund

Prosjekt 2: Resultatregistrering av Trekkhundprøver for de polare raser.

************

Prosjekt 1 – Medlemsverving og helse på hund

Dette prosjektet er delt i 2:

1: Medlemsverving

2: Helse på hund

Medlemsverving:

Endringer i dagens løsning i klubbadministrasjon/Medlemsadministrasjon for NKKs medlemsklubber.

  • Det vil bli enklere for klubber å ta ut medlemslister. Både for innmeldte og utmeldte av klubben
  • Raseklubbene vil kunne få ut liste over nye eiere registrert med sin rase, som ikke er medlem av raseklubben.
  • Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere inn i egen klubb; oppdretter kan i den forbindelse betale for valpekjøper medlemskap første året, eller velge av NKK sender faktura til valpekjøperen.

2: Helse på hund:

Raseklubben vil få en mulighet å hente ut informasjon på sin(e) raser. I første omgang er det informasjon om: Innavl, kullstørrelse, HD statistikk som vil være tilgjengelig.

Prosjekt 2: Resultatregistrering av Trekkhundprøver for de polare raser.

Raseklubbene som har ansvar for de polare rasene:

Norsk Polarhundklubb, Norsk Siberian Husky klubb og Norsk Alaskan Malamuteklubb, har lenge etterlyst mulighet for å få registrert sine trekkhundprøver på Dogweb.

Pr. i dag registreres dette på klubbene egne sider.

 

Dette prosjektet vil gjøre det mulig å registrere resultater av trekkhundprøver for disse rasene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere