Appellutvalget

Appellutvalget :

Appellutvalget behandler anker over disiplinærvedtak fattet av Disiplinærkomiteen, medlemsklubber/forbund samt NKKs særkomiteer, jf Lover for Norsk Kennel Klubb av 24. april 2010. Appellutvalgets medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte. 

Appellutvalget 2018:

Leder: Anette Jahr
Nestleder: Harald Bruflot

Medlem: Tarja T. Aabø
Medlem: Helene Korvald
Medlem: Nina Skjelbred

Varamedlem: Tanja Hulsund
Varamedlem: Magnar Nordsveen

Mailadresseen til Appellutvalget er: org.avd@nkk.no

Relevant:

  • Informasjon om saksbehandlingen i Appellutvalget finner du her
  • Instruks for Appellutvalget finner du under "relaterte filer" til høyre.
  • Sammendrag av appellutvalgets avgjørelser per 16.03.18 finner du her.
  • En oversikt over saksgangen i NKKs disiplinærsaker finner du her.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere