NKK mener

NKK mener
Vibeke Brath

NKK er alle hundeeieres organisasjon!

NKK har som uttalt målsetting av vi skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak. Vi har derfor tydelige holdninger om saker som påvirker hverdagen til norske hunder og deres eiere.

Oppdatert nyhetsarkiv for NKK.no finner du her.

Om du lurer på hva NKK mener om for eksempel båndtvang eller dagens hundelov finner du informasjon om dette under «relaterte filer» til høyre.

NKK jobber for dyrevelferd og glede!

NKKs høringssvar vedrørende problemstillinger som angår hundeieere finner du her:

Eksterne høringer:

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Kommunal båndtvang

Kommunal båndtvang
CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

I Norge er det båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare.

I tillegg til den nasjonale båndtvangen er det mange kommuner som har utvidede båndtvangsbestemmelser.

Norsk Kennel Klub arbeider aktivt for å redusere antall båndtvangsbestemmelser på kommunalt nivå.

Hunders naturlige adferd er å løpe fritt, og vi ønsker at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

 

Følg med på og støtt opp under arbeidet på våre båndtvangs-nettsider her.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere