Kommunale forskrifter

Kommunale forskrifter
Foto: Vibeke Brath

Store forskjeller

Forskjellige kommuner har forskjellige forskrifter når det gjelder hundehold. Noen har tilrettelagt for hundeeiere med egne friområder i båndtvangstiden, mens andre har gått i gang med begrensende forskrifter for hundehold.

I Oslo har man helårsbåndtvang enkelte steder, men også friområder som kan benyttes også i båndtvangsperioden. Mer informasjon om dette finner du her.

For å vite hvilke eventueller regler er innført i din kommune, må du kontakte din kommune. Kontaktopplysninger til alle kommuner finner du her.

Etter at den nye hundeloven med forskrifter er vedtatt og innført har det flere steder blusset opp debatt når nye kommunale forskrifter er fremlagt for høring/behandling.

I slike saker er det de lokalt tilhørende hundeeiere/klubber som må engasjere seg ved å avgi høringsuttalelse og påvirke sine politikere. Også "vanlige" hundeeiere kan selvsagt fremme et forslag eller levere høringssvar. Om du er bekymret for forskrifter som behandles i din kommune kan NKKs regioner kontaktes. Kontaktinfo til de forskjellige regionene finner du under "Om NKK".

Det er viktig både under høring og etter vedtak i kommunestyret å skille mellom hva som faktisk er hjemlet og hva som ikke er. Til hjelp i dette arbeidet har NKK fått utarbeidet en vurdering over hva som er hjemlet (og ikke) iht loven og dens forskrifter. Disse to dokumentene finner du under "relevante filer" til høyre.

Det som er hjemlet, men oppfattet som uønsket/unødvendig må det oppnås politisk flertall mot for å unngå blir innført, disse vil ikke kunne påklages på formelt grunnlag, de må i tilfelle forsøkes tatt opp til behandling på nytt i kommunestyret.

Forskrifter som synes uhjemlet iht loven kan påklages til fylkesmannen, men en slik klage må fortsatt komme fra det lokale miljø. En offensiv handling fra NKKs medlemsklubber, med konkrete, konstruktive forslag kan ofte forebygge eventuelle negative forskrifter. Lykke til i arbeidet!

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere