Høringer

Høringer
Cilje H. A. Moe

NKK er alle hundeeieres organisasjon!

NKK har som uttalt målsetting av vi skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak. Våre interne høringsdokumenter finner du nedenfor.

Interne høringer (svarfrist og kilde i parentes):

2018

2017:

 • 11.08.2017 - Høring - Blodspor – konkurranse. Høringen finner du her.
 • 22.06.2017 - Høring - Økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. Høringen finner du her. (01.09.2017/Utvalgsleder - NKKs administrasjon)
 • 19.05.2017 - Høring - Forslag til reviderte agility- regler er sendt ut på høring. Høringen finner du her
 • 31.03.2017 - Høring - Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund. Høringsbrev kan leses her. (30.06.2017/NKKs administrasjon)
 • 29.03.2017 - Høring - Forslag til endringer i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler. Høringsbrev kan leses her. Svarskjema som kan benyttes om man ønsker det ligger her. (01.06.2017/NKKs administrasjon) 
  
 • 20.03.2017 - Høring -  Forslag til endringer i den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund. Høringsbrev vedrørende høringen finner du her. Utkast til lovmal for NKKs medlemsklubber her, og utkast til lovmal for NKKs medlemsforbund her. (15.05.2017/NKKs administrasjon)
 • 22.02.2017 - Høring - registrering av alvorlig arvelig sykdom på Dogweb. (22.05.2017) 

2016:

 • 15.09.16 - Høring - Utkast til ny samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF. Det har tidligere i år vært sent ut til høring et ønske om innspill fra klubber, regioner og forbund vedrørende utarbeidelse av ny avtale. Høringsinnspillene er tatt inn i utkastet til ny avtale. Utkastet til avtale kan leses her. Svar sendes på epost til NKKs administrasjon v/ Aktivitetsavdelingen, til hilde.engeland@nkkk.no. (15.12/NKKs administrasjon)
 • 29.04.16 - Høring - Kåringsprøveregler. Det vises til forslag til nytt regelverk for NKKs kåringsprøver, utarbeidet av fagkomiteen for brukshund. Regelverket har gjennomgått en tilpasning av fellesbestemmelser, tydeligere formuleringer/presiseringer av øvelsesbeskrivelser og er generelt tilpasset de øvrige bruksprøveregelverk i NKK. Svar sendes på epost jakt@nkk.no. (01.08/NKKs administrasjon).
 • 14.04.16 - Høring - Forslag til endringer i NKKs lover. Høringsbrev vedrørende endring av NKKs lover finner du her. Forslag til endring av NKKs lover vedrørende disiplinærreaksjoner finner du her. Forenklet svarskjema på konkrete spørsmål til begge høringsdokumentene finner du her (vedrørende endring av NKKs lover) og her (endring av NKKs lover vedrørende disiplinærreaksjoner. (10.06.16/NKKs administrasjon) Sammenfatningsdokument av høringen utarbeidet i forbindelse med behandlingen av NKKs lover på Representantskapsmøtet i 2016 finner du her (publisert 28.10.16).

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere