Statutter NKKs årskonkurranser

Statutter Årets mestvinnende avlshund

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende avlshund med ikrafttredelse fra 2011.

Konkurransen har blitt avholdt årlig siden 1998.

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste avlsklasse ved NKKs utstillinger (ikke nasjonale utstillinger).

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste avlsklasse på hver av de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre.

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder på konkurransedagen i henhold til følgende tabell:

Ant. påmeldte hunder (eks LP, AG, Juniorhandling og valper):Beste avlskl.4Beste avlskl.3Beste avlskl.2Beste avlskl.1
1-999 123 5
1000-1499 234 6
1500-1999 345 7
2000-2999 456 8
3000-3999 567 9
Over 4000 67810

Det gis ett ekstra poeng pr. 2000 anmeldte hunder til utstillingen til alle BIS- plasserte hunder.

De fem beste resultater fra kalenderåret for hver avlshund legges sammen. Vinneren av konkurransen Årets mestvinnende avlshund er avlshunden med høyeste totale poengsum.

Ved poenglikhet går avlshunden som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen. Dersom to eller flere avlshunder etter dette fortsatt står likt, vinner avlshunden som har høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng).

Deltakelse med avlsklasse fremgår av NKKs utstillingsregler.

Statutter Årets mestvinnende oppdretter

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende oppdretter med ikrafttredelse fra 2011.

Konkurransen har blitt avholdt årlig siden 1998.

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste oppdretterklasse ved NKKs utstillinger (ikke nasjonale utstillinger).

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste oppdretterklasse på hver av de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre.

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder på konkurransedagen i henhold til følgende tabell:

Ant. påmeldte hunder (eks LP, AG, Juniorhandling og valper):Beste oppdr.4Beste oppdr.3Beste oppdr.2Beste oppdr.1
1-999 123 5
1000-1499 234 6
1500-1999 345 7
2000-2999 456 8
3000-3999 567 9
Over 4000 67810

De fem beste resultater fra kalenderåret for hver oppdretter legges sammen. Vinneren av konkurransen Årets mestvinnende oppdretter er oppdretteren med høyeste totale poengsum.

Ved poenglikhet går oppdretteren som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen.

Dersom to eller flere oppdrettere etter dette fortsatt står likt, vinner oppdretteren som har høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng). Deltakelse med oppdretterklasse fremgår av NKKs utstillingsregler.

Statutter Årets mestvinnende hund av norsk rase

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende hund av norsk rase med ikrafttredelse fra 2011.

Konkurransen er åpen for følgende raser: norsk buhund, norsk elghund grå, norsk elghund sort, norsk lundehund, dunker, haldenstøver og hygenhund.

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste hund av norsk rase ved NKKs utstillinger (ikke nasjonale utstillinger).

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste hund av norsk rase på hver av de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre.

Vinneren får poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder av norske raser på konkurransedagen. Nummer to får poeng tilsvarende antall anmeldte hunder av norske raser minus antall anmeldte hunder i vinnerens rase og tilsvarende for tredje og fjerde plasserte hund.

(Eksempel: På en utstilling er det anmeldt følgende antall hunder; norsk elghund grå 25 stk, norsk elghund sort 5 stk, haldenstøver 5 stk, hygenhund 5 stk, dunker 5 stk, norsk buhund 10 stk, norsk lundehund 15 stk. Totalt anmeldte 70 hunder av norske raser gir 70 poeng til vinneren av konkurransen. Nummer 2 får 70 poeng minus antall påmeldte av vinnerrasen, nummer 3 får 70 poeng minus antall påmeldte av rase nummer 1 og 2 osv.)

De fem beste resultater fra kalenderåret for hver hund legges sammen. Vinneren av årskonkurransen er hunden med høyeste totale poengsum.

Tittelen kan kun vinnes av én hund pr. år. Ved poenglikhet teller høyeste enkeltpoengsum. Ved fortsatt poenglikhet, konkurreres det mot hverandre før BIS-finalen på årets siste utstilling. BIS -dommeren dømmer.

Statutter Årets mestvinnende veteran

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende veteran med ikrafttredelse fra 2011.

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste veteran ved NKKs utstillinger (ikke nasjonale utstillinger).

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste veteran på hver avde to dagene konkurrerer ikke mot hverandre.

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte veteraner på konkurransedagen i henhold til følgende tabell:

Ant. påmeldte veteraner per dagBeste vet.4Beste vet.3Beste vet.2Beste vet.1
1-24 123 4
25 -49 234 5
50-99 345 6
100-149 456 7
Over 150 567 8

De fem beste resultater fra kalenderåret for hver hund legges sammen. Vinneren av Årets mestvinnende veteran er hunden med høyeste totale poengsum. Tittelen kan kun vinnes av én hund pr. år. Ved poenglikhet går hunden som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen. Dersom to eller flere hunder etter dette fortsatt står likt, vinner hunden som har høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng).

Dersom to eller flere hunder etter dette fortsatt står likt, konkurrerer disse mot hverandre før BIS-finalen på årets siste utstilling. BIS-dommeren dømmer.

Statutter Bamsestatuetten

Bamsestatuetten settes opp til “Årets Mestvinnende utstillingshund” Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for Bamsestatuetter til Årets mestvinnende utstillingshund med ikrafttredelse fra 2011.

Statuetten ble satt opp første gang i 1966. Det gis poeng til de fire plasserte hundene i BIG- og BIS-konkurransene ved NKKs utstillinger (ikke nasjonale utstillinger).

I henhold til følgende tabeller:

1 Best in Show14 poeng
2 Best in Show12 poeng
3 Best in Show11 poeng
4 Best in Show

10 poeng

Det gis ett ekstra poeng pr. 2000 anmeldte hunder
til utstillingen til alle BIS-plasserte hunder
 

 Ant. påmeldte hunder i gruppen

 BIG4

 BIG3

 BIG2

 BIG1

1-50 1 2 3 4
50 -100 2 3 4 5
101-200 3 4 5 6
201-400 4 5 6 7
Over 400 5 6 7 8

Dersom hunden plasseres i BIS, faller gruppepoengene bort. De fem beste resultater fra kalenderåret for hver hund legges sammen. Ved poenglikhet går hunden som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen. Dersom to eller flere hunder etter dette fortsatt står likt, vinner hunden som har høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng).

Statutter Kala-trofeet

1. Kala-trofeet settes opp til årets beste agilityhund både i klasse, liten, mellom og stor.

2. Bare hunder eid og bosatt i Norge kan konkurrere om Kala-trofeet.

3. Trofeet deles ut til den hund som på NKK stevner har oppnådd 2 resultater i agility3 og 2 resultater i hopp3. Hunden med lavest total sammenlagt plass-siffer vinner.

Plass-siffer: plassering +feilpoeng

Poengene regnes fra siste internasjonale stevne året før, til nest siste internasjonale stevne det året pokalen utdeles.**

4. Ved poenglikhet benyttes følgende kriterier for å skille mellom hundene:

  • a) Laveste plass-siffersum
  • b) Laveste enkeltresultat plass-siffer
  • c) Beste stevne (sum plass-siffer+feilpoeng)
  • d) Beste plassering i NM

5. Kala-trofeet utdeles ved Norsk Kennel Klubs siste årlige Internasjonale eller Nordiske utstilling.

** For 2016 vil man ha en mindre tellende konkurranse, dvs. NKK konkurransene f.o.m. 1.1.2016 frem til og med Harstad 1.-2. oktober.

Endringer gjøres gjeldende fra og med 01.01.16

Statutter for H.P. Petersens minnepokal

Pokalen oppsettes i Obedience klasse B (eller tilsvarende klasse) ved Norsk Kennel Klub's internasjonale/nordiske utstilling i Oslo.

Eieren av beste hund med 1. premie ført av eier, får en aksje i pokalen. Pokalen vinnes til odel og eie av den første som oppnår tre aksjer i den med tre forskjellige hunder.

Man kan ikke delta mere enn en gang med samme hund hvis 1. premie er oppnådd i konkurranse om pokalen.

Ved poenglikhet tildeles pokalen den ekvipasjen som har høyest poengsum i øvelse nr. 4, fri ved foten, deretter øvelse nr. 6, innkalling, deretter øvelse nr. 7, stå under marsj. Ved fortsatt poenglikhet kjører dommeren omkamp i øvelsene 4, 6 og 7 til poengulikhet oppstår.

For vinnerens regning besørger Norsk Kennel Klub årstallet, eierens navn, samthundens rase, navn og reg.nr. inngravert på pokalen. Vinneren holder pokalen assurert for kr. 10.000., og leverer den tilbake til Norsk Kennel Klub i god tid før neste utstilling. Ønsker vinneren ikke å oppbevare pokalen, tas den i forvaring av Norsk Kennel Klub.

Regler GERA-pokalen

(Gjeldende fra 1. januar 2016)

GERA-pokalen settes opp til årets mestvinnende hund i Lydighetsprøve FCI klasse 3. Pokalen ble sattopp første gang i 1976.

Vanligvis konkurreres det om GERA-pokalen på alle Norsk Kennel Klubs utstillinger, og Norgesmesterskapet i Lydighetsprøve FCI klasse 3.

GERA-pokalen vinnes av den hund som i løpet av året sammenlagt oppnår høyest poengsum etter 3 konkurranser. Har 2 eller flere hunder samme poengsum sammenlagt, vinner den hund som har høyest poengsum på 1 av de 3 konkurransene, o.s.v. nedover. Er det poenglikhet ved alle 3 konkurransene, utdeles GERA-pokalen til hver av disse.

Poengene regnes fra siste internasjonale stevne året før, til nest siste internasjonale stevne det året pokalen utdeles.**

Kun 1. premier teller med i konkurransen. GERA-pokalen utdeles ved Norsk Kennel Klubs siste årlige Internasjonale eller nordiske utstilling.

** For 2016 vil man ha en mindre tellende konkurranse, dvs. NKK konkurransene f.o.m. 1.1.2016 frem til og med Harstad 1.-2. oktober. 

Statutter Årest mestvinnende rase

Etter vedtak i NKKs hovedstyre av 08.12.10 (HS-sak 182/10) vil det bli innført en årskonkurranse for mestvinnende hund innen hver rase på NKKs utstillinger.

Tittel: "Årets mestvinnende (rase) på NKKs utstillinger".

Etter vedtak i NKKs hovedstyre av 23.02.11 (HS-sak 182/10) er statuttene for årskonkurransen for mestvinnende hund innen hver rase justert. Følgende regler gjøres gjeldene med virkning f.o.m 2012:

Poengsystem:

NKKs internasjonale/nordiske utstillinger: BIR 5 poeng og BIM 3 poeng.

Dogs4All: BIR 8 poeng og BIM 5 poeng.

Hunden må ha oppnådd BIR eller BIM på minst to av NKKs internasjonale utstillinger. Alle plasseringer i løpet av året legges sammen. Hunden med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den som har flest BIR. Ved likt antall BIR vinner den hunden som har blitt BIR på de(n) utstillingen(e) hvor flest i rasen deltok. Ved evt fortsatt likhet kåres to vinnere.


 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere