Velkommen til RS 2017

Velkommen til RS 2017
Vibeke Brath

NKKs 56. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdes lørdag 4. og søndag 5. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 15.00 søndag. Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer.

Saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøtet, herunder valg, sendes til epostadressen: adm@nkk.no senest 15.august.

I henhold til Norsk Kennel Klubs lover, § 3-3, er fristen for å fremme forslag som skal behandles på representantskapsmøtet, herunder valg, 15.august det året representantskapsmøtet avholdes. Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver representantskapet har.

Valg til Representantskap, Hovedstyret, utvalg og komiteer

Forslag på kandidater til valg bes sendes til e-postadressen adm@nkk.no. Det skal sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslåtte kandidat(er), og vedlagte mal skal benyttes. Du kan se oversikt over roller som er på valg, og mal for kandidatpresentasjon i høyremenyen.

Foreslåtte kandidater må være forespurt samt ha godkjent at presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter som sendes representanter før møtet.
Valgkomiteen har presentert liste over de kandidater som sier seg villig til å ta gjenvalg, denne ligger til høyre.

Forslagsrett til saker og kandidater for valg som skal behandles på representantskapsmøtet har alle NKKs klubber og forbund, regionene, hovedstyret og foreninger som har samarbeidsavtale med NKK og Representantskapsmøtets komiteer hva gjelder sitt saksområde.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere