Velkommen på kynologikurs

Velkommen på kynologikurs
Foto: iStock

Norsk Kennel Klub region Østfold avholder kynologikurs 6. - 8. oktober 2017.

 • Forelesere: Wenche Eikeseth og Maja Heinilä
 • Sted: Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansensv. 20, Bryn Oslo 

Tidspunkt:

 • Fredag: Kl 18.00 - 21:30
 • Lørdag: Kl 09:00-18:00
 • Søndag: Kl 09:00-16:00

Kursinnhold:

 • Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.
 • Anatomi og bevegelser.
 • Genetikk (avlslære). Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.
 • Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.
 • Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

NB: Kynologikurset er obligatorisk for å bli godkjent eksteriørdommer.

Kurset omhandler NKKs 5 dommerelevkompendier. 2 av heftene er de mest aktuelle, og fås kjøpt NKKs nettbutikk: Anatomikompendiet og genetikkompendiet. Spørsmål om disse kan stilles ved påmelding.

 • Pris pr deltager kr 1500,-. I tillegg kommer kurshefter.
 • Ta med egen lunch

Påmelding/betalingsfrist snarest eller innen 22.9.2017. Begrenset antall deltagere, så vær rask. Påmeldingen er bindende.

Påmeldingen sendes til krogstadlinn@hotmail.no

Betaling til konto 1644 27 86295

Eventuelle opplysninger Linn-Jeanette Krogstad tlf 480 54 715 / Rita Ørebæk tlf 97989795

Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn. Velkommen på kurs!

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere