Tilbake hos eier

Tilbake hos eier
Foto: Vibeke Brath. NKK gjør oppmerksom på at dette illustrasjonsbildet, av en en lovlig amstaff, ikke er relatert til denne saken.

Hunden Amy er nå tilbake hos sin eier

I mars ble blandingshunden hunden Amy hentet på døren av politiet. Politiet hevdet at Amy var av forbudt rase, og tok hunden med seg på stedet, til tross for at den aldri har vært involvert i uheldige episoder med verken hunder eller mennesker. NKK bisto med uttalelser fra sakkyndige, noe som har bidratt til at hunden nå er tilbakeført til sin eier. 

I etterkant av at Amy ble hentet ble hun plassert på kennel på hemmelig sted i påvente av en avklaring. Ifølge eier er Amy en blanding av pointer og amerikansk bulldog, mens politiet mente at Amy var helt eller delvis amerikansk staffordshire terrier. Da den ene av Amy foreldre ikke lenger er i live, og det er ikke mulig å dokumentere foreldreskap for blandingshunder uten å ta blodprøve av foreldre, befant Amys eier seg i samme situasjon som flere hundeeiere i Norge har gjort de siste årene – bevisbyrden for å dokumentere at hunden ikke er ulovlig legges på eier, og om dette ikke er mulig kan politiet fatte vedtak om avliving. Som NKK har påpekt ved flere anledninger, også overfor politikere, strider dette mot vanlig rettspraksis, hvor bevisbyrden pålegges påtalemyndigheten og legger en fullstendig urimelig byrde på hundeeiere.

Bisto med sakkyndige

I denne situasjonen kontaktet heldigvis politiet NKK for bistand. NKK oppnevnte tre sakkyndige eksteriørdommere, som har den nødvendige kompetansen til å avklare spørsmålet om raseopphav. De er godkjente eksteriørdommere for rasene på forbudslista eller rasespesialister på terriere, samt har lang fartstid som dommere. De sakkyndige kunne i denne saken bekrefte at Amys raseopphav ikke er amerikansk staffordshire terrier, og politiet har bekreftet at hunden er nå tilbakeført til sin eier, basert på sakkyndiguttalelsene.

- NKK er glade for å ha bidratt til oppklaringen av denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.  

 - Denne saken bekrefter nok en gang at eiere av blandingshunder i prinsippet er rettsløse, og enhver hundeeier kan forestille seg fortvilelsen når politiet står på døren for å hente hunden din uten at den har gjort noe annet galt enn å ha «feil» utseende. NKK har stor respekt for at loven må håndheves, men saker som denne viser hvor vilkårlig loven rammer, og hvor problematisk det er i praksis at lovverket definerer farlighet basert på eksteriørmessige trekk. Dette er årsaken til at vi ønsker at raseforbudet i sin helhet må oppheves, noe vi også har argumentert for i vår erfaringsrapport med hundeloven.

Nødvendig med lovendring

 – Vi er svært glade for at politiet i dette tilfellet tok kontakt med NKK for bistand. NKK ønsker ikke at noen hundeeiere skal oppleve lignende situasjoner, og vil selvfølgelig alltid være behjelpelige med å finne frem til gode sakkyndige ved framtidige behov. Vi håper denne saken vil sette en presedens, og at NKKs sakkyndige vil tillegges like stor vekt også i fremtiden. Vi minner allikevel om at en endring i loven slik NKK har foreslått for politikere vil sørge for at lignende tilfeller unngås i fremtiden, noen som vil spare politi og rettsvesen for det vi mener er sløsing med ressurser. Ikke minst vil en oppheving av raseforbudet forhindre fortvilede situasjoner for eiere av blandingshunder, sier Hage.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere