Seminar om kortsnutede hunderaser

Seminar om kortsnutede hunderaser
iStock

Hold av dagen allerede nå! 8. april 2018 arrangerer NKK et heldagsseminar om kortsnutede hunderaser.

Seminaret er et av flere tiltak vedtatt av Arbeidsgruppe for Kortsnutede Raser.

Tidligere i år oversendte Arbeidsgruppen for Kortsnutede Raser sin rapport til Hovedstyret. I rapporten er et seminar om brachycephale hunderaser fremhevet som et viktig tiltak. Vi er glade for å meddele at dato for seminaret nå er satt, slik at alle kan holde av dagen.

Flere dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere

Dette blir et seminar det vil være vel verdt å få med seg! Vi har allerede på plass flere dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere, som skal presentere ulike temaer knyttet til helse hos brachycephale hunderaser.

Vi har vært så heldige at Dr. Rowena Packer har sagt seg villig til å være vår hovedforelser. Rowena Packer er opprinnelig utdannet innen atferds- og velferdsvitenskap hos dyr, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler om arvelige sykdommer hos hund. Hun har også publisert velkjente artikler om brachycephale hunderaser. Packer tok sin doktorgrad på Royal Veterinary College i London, om helseutfordringer relatert til eksteriørtrekk hos hund. For tiden forsker hun på epilepsi og atferdsproblemer.

Flere andre kunnskapsrike forelesere har også sagt seg villige til å delta, slik at vi får dekket et bredt spekter av temaer.

 

Fullstendig program er straks spikret, og vil bli publisert så snart det er klart. Vi tror mange vil ha stor nytte og glede av seminaret - både hundeeiere, oppdrettere, veterinærer og andre entusiaster.

 

Vel møtt!

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere