Retningslinjer for storcert

Retningslinjer for storcert
Foto: Vibeke Brath

Retningslinjer for storcert

Som kjent vedtok RS 2014 å opprettholde ordningen med storcert, men raseklubber/forbund med raseforvaltning for raser som har tilleggskrav for å oppnå Norsk Utstillingschampionat (N UCH) kan nå velge at det ikke skal kreves «storcert» for oppnåelse av N UCH (men kun 3 cert på utstilling i Norge for 3 ulike dommere osv).

Nedenstående retningslinjer vedtatt av NKKs hovedstyre angir hva klubber/forbund må gjøre for å varsle om de ønsker bortfall av storcert for sin/sine raser. Disse ble vedtatt av NKKs hovedstyre 10.12.2014 (sak 159/2014 om retningslinjer for praktisering):

  • Hovedregelen for Norsk utstillingschampionat (N UCH) er et generelt krav om 3 cert på utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre certene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund som har storcert. Minst ett cert må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
  • For raser med tilleggskrav for oppnåelse av N UCH har den enkelte raseklubb/forbund som har raseforvaltningsansvaret mulighet til å velge bort storcert.
  • Vedtak om å velge bort storcert kan fattes av raseklubb/forbund enten i styrevedtak, årsmøtevedtak el. ut fra hva klubb/forbund har av retningslinjer for slike avgjørelser. Dette gjøres gjeldende fra 1.1. påfølgende år.
  • Spesielt for 2015 gjelder at raseklubb/forbund som ønsker å velge bort storcert fra 1.1.2015, må fatte styrevedtak om dette og melde fra til NKKs administrasjon innen 1.2.2015.
  • Raseklubber/forbunds vedtak om å velge bort storcert gjelder for en minimum virketid på 3 år fra iverksettelse. Deretter kan raseklubb/forbund ev. velge å gå tilbake til hovedregelen fra og med hvert påfølgende årsskifte.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere