Representantskapsmøte 2017

Representantskapsmøte 2017

NKKs 56. ordinære representantskapsmøte avholdes lørdag 4. november og søndag 5.november 2017

Sted:

Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen.

Møtetidspunkt:

Lørdag 4.november kl. 10.00 til 18.00. Registrering fra kl. 09.00.
Søndag 5.november kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl. 15.00.

Informasjon om representantskapsmøtet

Vedlagt oversendes en oversikt over det stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, forbund og regioner kan melde på til det ordinære representantskapsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at de klubber, forbund og regioner som kan møte med flere enn 1 representant har anledning til å melde på samme person inntil 5 ganger (dvs. 5 stemmeposter og maksimalt 5.000 stemmer) – se lovenes § 3-2, annet ledd. Dersom man velger flere stemmeposter pr. representant, må representanten meldes på det antall ganger vedkommende skal ha stemmeposter for.

Vararepresentanter til representantskapsmøtet

I henhold til § 9-4 h (regionårsmøtets oppgaver) fremkommer det at det skal velges ”..et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én”.

Derimot framkommer ikke antall vararepresentanter når det gjelder klubber og forbund. NKKs Hovedstyre har derfor vedtatt at det også for klubber og forbund kan oppnevnes et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representantene, dog minimum én.

Overnatting

NKK har forhandlet seg til en god pris for overnatting og helpensjon på hotellet.

Lørdag vil det bli arrangert festmiddag og det blir servert 3 retters middag med drikke, og vi anmoder om pent antrekk. Og det vil bli markering av personer som har fortjent dette. Husk å krysse av på påmeldingsskjemaet.
Fordrink serveres kl 19.30, middag kl 20.00

Det er beklageligvis et svært begrenset antall hunderom tilgjengelig, kontakt undertegnede hvis du har behov for å ha med hund.

Benytt følgende link for prisinformasjon og bestilling: www.nkkbutikken.no

16.10.2017: Det fylles opp på hotellet, for reservasjon av rom, kontakt NKKs administrasjonssekretær direkte på adm@nkk.no eller tlf 900 93 317. Festmiddag bestilles på lenken over.

Påmelding

Påmeldingsskjema følger vedlagt, og sendes adm@nkk.no senest den 13.10.17. (lovene § 3-2). Alle innkomne skjemaer med påmelding av representant(er) og vararepresentant(er) vil bli bekreftet mottatt.

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet er offentliggjort på NKKs nettsider innen 1. oktober 2017 (lovenes § 3-3), og vil bli sendt ut til påmeldte representanter.

 

Foto: iStock

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere