NKK flytter våren 2018

NKK flytter våren 2018
Foto: ebmpapst

Administrasjonen vil i løpet av våren 2018 flytte fra dagens lokaler på Bryn, til Holmlia i Oslo.

NKK har holdt til i lokalene på Bryn siden 1985, men når den eksisterende leiekontrakten nærmet seg slutten, var det naturlig å foreta en ny evaluering. Gården på Bryn er også lagt ut for salg, noe som ville gjort neste leieperiode usikker for NKK. Dette førte til en prosess der vi også så på nye lokaler som kunne tjene organisasjonen.

Gode fasiliteter

NKK flytter våren 2018
Foto: ebmpapst

Lokalene som ligger i Nordåsveien 5 på Holmlia, endte opp med å oppfylle NKKs behov best, både med tanke på fasiliteter, men også prismessig.

Bygget dekker behovene NKKs administrasjon har for å gjøre sitt arbeid på en effektiv og god måte. Det har vært viktig for NKK å sørge for at de nye lokalene har en god standard for å sikre et godt arbeidsmiljø, men prishensyn har også vært viktig, noe som har hatt mye å si for hvor lokalenes beliggenhet ble. NKK har også et ønske om å legge bedre til rette for møtevirksomhet, og de nye lokalene gjør det mulig å se på løsninger for å få til dette.

Beliggenhet

Holmlia ligger sørøst i Oslo kommune i bydelen Søndre Nordstrand, rett ved grensen til Akershus. Fra Holmlia til Oslo sentrum er det omtrent én mil. Holmlia er blant Oslos største drabantbyer, noe som gjør at det er god tilgang til offentlig transport, med både tog og buss. NKKs nye lokaler har i tillegg gode parkeringsmuligheter for både besøkende og ansatte.

Selv om flyttingen ikke skjer før om et års tid, er planleggingen allerede godt i gang. Det er blant annet opprettet en egen flyttegruppe som har ansvaret for prosjektet. Dette er for å sørge for en rask og effektiv overgang når tiden for å flytte inn i de nye lokalene kommer.

NKK flytter våren 2018
Foto: ebmpapst

Det er viktig med god logistikk; det er mange dokumenter, lagervarer og mye teknisk utstyr som skal være med på flyttelasset.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere