Mistanke om brucellose på hund i Norge

Mistanke om brucellose på hund i Norge

Mattilsynet er varslet om mistanke om brucella canis i fire hundehold på Østlandet, som har hatt nær kontakt med hverandre.

Smitten er ikke påvist, og veterinærinstituttet analyserer nå prøver fra de aktuelle hundene. Dette kan ta flere uker, avhengig av hvilke tester som viser seg å være nødvendige. De undersøker også for andre smittestoffer som kan gi aborter og nedsatt fruktbarhet. De aktuelle hundeholdene er isolert i påvente av analyser som Veterinærinstituttet gjennomfører.

Brucellose er en alvorlig sykdom som ikke tidligere er påvist på hund i Norge. Mattilsynet kan sette i gang tiltak for å begrense smitte og utrydde sjukdommen. Hundeholdene dyrene kommer fra er isolert, og andre nødvendige tiltak iverksatt.

Brucella canis er vanlig flere steder i Europa, og ble påvist i Sverige for første gang i 2011.

Behandling av hund

Bakterien brucella canis smitter via alle kroppsvæsker. Sykdommen kan føre til aborter og nedsatt fruktbarhet på hund, men dyrene trenger ikke vise symptomer. Det finnes ingen effektiv behandling mot sykdommen.

Brucella canis hos menneske

Brucellose kan i sjeldne tilfeller smitte til mennesker og gi influensalignende symptomer, men sykdommen kan behandles med antibiotika.

Delta på aktiviteter som normalt

Mattilsynet sier i sin pressemelding at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å begrense normale aktiviteter med hund, som turgåing, deltakelse i trening, utstillinger og lignende.

Endelig svar på prøvene er forventet tidligst innen to uker. NKK vil oppdatere saken fortløpende.

Les også:

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere