Forlenget saksbehandlingstid

Forlenget saksbehandlingstid

NKKs helseavdeling har for tiden forlenget saksbehandlingstid på HD- og AD-avlesning. Dette skyldes utfordringer knyttet til flytteprosessen.

Foto: iStock

I forbindelse med at NKKs administrasjon nylig har flyttet til nye kontorer, opplever vi problemer med postleveringen. Flyttingen har også ført til enkelte tekniske problemer.

Dette gjør dessverre at saksbehandlingstiden på HD- og AD-avlesningen blir forlenget.

Vi jobber med å løse problemene som har oppstått, og for å komme à jour med arbeidet.

Vi beklager problemene dette medfører.

 

Du kan lese mer om flytteprossessen her.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere