Elektroniske kritikker

Elektroniske kritikker
iStock

Til NKKs medlemsklubber, forbund og NKKs regioner

På NKKs internasjonale utstillinger ble det fra 2016 (unntatt NKK Tromsø) innført elektronisk løsning for kritikker og resultatservice.

NKKs administrasjon har fått henvendelser fra flere klubber som ønsker å benytte den elektroniske løsningen på egne utstillinger. Dette er mulig, men da det krever tilpasninger i IT-løsningen vil alle utstillinger måtte gjennomføres i den elektroniske løsningen. Det er ikke mulig å legge opp til en ordning hvor klubber og forbund kan velge mellom en papirbasert utstilling (som i dag), eller benytte det elektroniske utstillingssystemet.

NKKs administrasjon ber klubber og forbund ta stilling til de tiltakene som er nevnt i høringen, og deretter gi tilbakemelding om hvorvidt det er ønskelig at ordningen med manuell og papirbasert løsning for utstillinger avvikles fra et gitt tidspunkt. Høringen finner du her.

Vi ber om klubbenes tilbakemelding i saken senest innen 30. juni 2017.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere