Dyrehold i borettslag

Dyrehold i borettslag
iStock

Dyrehold i borettslag er et klassisk stridstema som til stadighet dukker opp i rettssystemet. Mange dyreeiere får beskjed om at de ikke er velkomne i borettslaget dersom de skal bo der sammen med sin firbente venn. Men hva skjer dersom du arver en hund? Eller hva skjer hvis du blir syk og trenger din firbente venn for å bli frisk?

Tekst: advokat Arne Sekkelsten

I 1993 behandlet Høyesterett ”Emmelinesaken” som omhandlet innekatten Emmeline. Hun flyttet sammen med sin eier til et borettslag hvor det ikke var tillatt med dyrehold, og Høyesterett gav katten lov til å bli boende da den ikke ble ansett å være til sjenanse for de andre beboerne. Det ble også lagt vekt på eiers tilknytning til katten og den velferdsmessige betydning den hadde for eieren. Dette ble et vendepunkt for de etterfølgende lovene. I 1999 fikk vi ny husleielov, og i 2003 ny borettslagslov. Begge disse tok høyde for endringene i rettspraksis, og det er relativt like regler hvis en er leietaker eller kjøper seg inn i et sameie.

Denne artikkelen tar for seg noen hovedpunkter i hva som er vurderingstemaene etter borettslagsloven § 5-11 (4). I borettslagsloven heter det at ”Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan brukeren av boligen holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen”.

Les hele artikkelen i Hundesport nr 1/2013

 


FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere