Dialogmøter 2017 - NB! Ny dato

Dialogmøter 2017 - NB! Ny dato
Vibeke Brath

Hovedstyret med særkomiteene inviterer klubber, forbund og regioner til dialogmøter. Dialogmøtene vil avholdes i NKKs lokaler på Bryn.

For at flest mulig skal ha mulighet til å delta vil det avholdes 3 dialogmøter.
Ulike deler av vårt store miljø kan ha behov for å legge forskjellig vekt på diskusjoner, følgelig inviterer hver særkomite til dialogmøte innenfor de respektive mandatområder.

Datoer fremgår under.

Invitasjonen går til alle klubber, forbund og regioner som hver kan melde på inntil 2 representanter
Møterommet har plass til inntil 50 personer og vi gjør oppmerksom på at først-til-mølla-prinsippet gjelder.
Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på en av dagene under.

Representanter fra Hovedstyret og administrasjonens ledelse vil være tilstede alle tre kveldene.

 

Tid for møtene

Sportshundkomiteen – tirsdag 9. mai – kl. 1700

Særkomite utstilling – tirsdag 23. mai – kl. 1700

Jakthundkomiteen - tirsdag 30. mai – kl. 1700 (NB! møtet er flyttet fra 4. mai)

 

Program

Kl. 17.00 – 18.00 Særkomiteen orienterer

Kl. 18.00 – 18.30 Pause

Kl. 18.30 – 19.00 Hovedstyret orienterer

Kl. 19.00 – 20.00 Åpen post

 

Påmelding

Påmelding sendes: adm@nkk.no med angivelse av hvilken dato som er aktuell for din klubb/ forbund/NKK-regions deltaker(e).

Det vil bli enkel bevertning, VELKOMMEN!

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere