DNA-tester for pels og farge!

DNA-tester for pels og farge!

Det er nå mulig å registrere resultater av DNA-tester for pels og farge på Dogweb!

Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath

Tidligere har det kun vært resultater av sykdomstester som har blitt registrert. De nye retningslinjene fra FCI gjør det enklere å krysse varianter og nært beslektede raser. Vi ser også at bruk av DNA-tester for pels og farge indirekte vil ha en positiv effekt på hundenes helse og atferdsegenskaper.

Kombiner avlsdyr på en fornuftig måte

Ved bruk av disse testene kan nemlig oppdrettere unngå uønskede farge- eller pelstyper ved å kombinere avlsdyr på en fornuftig måte. Slik kan flere ulike avlsdyr benyttes, og man kan krysse ulike varianter uten å risikere et utypisk eksteriør. Også innen raser der det ikke finnes flere varianter kan testene være nyttige. Ved bruk av testene kan hunder som for eksempel bærer anlegg for utypisk farge brukes i avl, så lenge de parer med en partner som ikke bærer samme anlegg.

Bruk av DNA-tester for ulike pelstyper og farge vil bidra til at hunder ikke selekteres bort på grunn av disse egenskapene. Da kan man i stedet selektere sterkere for helse- bruks- eller atferdsegenskaper, samtidig som man bevarer tilstrekkelig genetisk variasjon.

Spennende fargegenetikk!

Genetikken som ligger til grunn for de ulike pelstypene og fargekombinasjonene vi ser hos hundene våre er spennende, og noen vil nok derfor ha lyst til å teste av ren nysgjerrighet også – og det er selvsagt bare positivt! Flere raser finnes for eksempel i mange ulike farger – da kan det vær morsomt å kunne estimere hvilke farger man kan forvente å få i et kull.

Alle pels- og fargetester er tilgjengelige for samtlige raser. Rutinen for prøvetaking og registrering er den samme som ved bruk av sykdomstester - se www.nkk.no for mer informasjon. Hvis du er usikker på hvilke tester som kan være relevante for din rase kan du ta kontakt med raseklubben din.

Foreløpig er det følgende tester som kan registreres på Dogweb.

DNA-tester for pels og farge!
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere