Avlesning av røntgenbilder

Avlesning av røntgenbilder
Vibeke Brath

Har avlesning av røntgenbilder for HD blitt strengere?

NKK har mottatt en bekymringsmelding fra en av våre største raseklubber, hvor det framgår at rasens HD-statistikk har blitt forverret fra april i år. Har avlesning av røntgenbilder for HD blitt strengere den siste tiden? Svaret på det spørsmålet er nei.

Som mange vil være kjent med, mistet NKK sin ene HD-avleser i slutten av mars. I enkelte miljøer var denne HD-avleseren antatt å være noe snillere i sin avlesning enn vår andre HD-avleser.

NKK tar selvsagt bekymringsmeldinger på stor alvor. Vi har derfor gått nøye inn i saken for å påse at årsaken til de dårlige HD-resultatene ikke skyldes selve avlesningen. Dette er gjort som et ledd i vår kvalitetssikring av diagnoser.

Forløpige resultater viser at avlesning av røntgenbilder ikke har blitt strengere den siste tiden. Svaret på spørsmålet er derfor nei.

Astrid Indrebø, veterinær fagsjef og leder av NKKs Helseavdeling, har skrevet et svar som ligger under relaterte filer

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere