Nyheter

Høring om disiplinærsystemet

Publisert 

Høring om omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlinsgregler og nettvettregler er 29. mars 2017 sendt på høring til klubber og forbund.
En del mottakere vil pga en feil med videresending fra klubbmail-adresser dessverre ikke motta eposten direkte, og vi ber derfor om at alle berørte parter deler informasjonen om høringen med sine styremedlemmer/representanter for å sikre at alle får anledning til å se på høringen.

Hovedsamarbeidspartnere