Ettersøk

Ettersøk
Inger Handegård

Ettersøkshundregisteret finner du her.

Informasjon om ettersøkshund

Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av Miljødirektoratet.

Følgende regler gjelder fra 01.04.2016: Alle hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje: For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

Terminfestet blodsporprøve - arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.

Terminfestet fersksporprøve - Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan benyttes for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Regel:

  • Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere permanente førere, må hver enkelt av disse gå begge prøvene med den aktuelle hunden.

Unntak:

  • Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige perioder ved at andre enn den hundefører som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få gjennomført ettersøket kan det da være nødvendig at en annen kan føre hunden. Det er viktig at denne personen kjenner hunden på forhånd.

 

Hvem kan dømme hundene/prøvene:

For fullverdig ettersøkshund:

  • Bare Norsk Kennel Klubs (NKKs) autoriserte ettersøksdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Annonserte prøver:

  • Ordningen med annonserte prøver gikk ut 31.10.2012.

Registreringsskjema for ettersøkshund finner du under «relaterte filer» til høyre.

Ordningen med registrering av godkjent hund for eget jaktlag opphører fra 1. april 2016.

Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr finner du under «relaterte filer» til høyre.

Registreringsskjema for ettersøkshund og andre spørsmål relatert til ettersøk kan sendes på epost: ettersok(a)nkk.no

Regler for blod- og fersksporprøve finner du under «relaterte filer» til høyre.

Her finner du siden til kompetansegruppe for ettersøk.

Her finner du siden til Direktoratet for Naturforvaltning (Miljødirektoratet)

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere