Prøvearrangører

Prøvearrangører
Vibeke Brath

Prøvepapirer og veiledere

Velg prøvepapirer til utskrift fra listen under «relevante filer» til høyre.

NB! Fra 1. juni  føres dommere og NKK-representant opp i de øvrige papirer for den aktuelle prøvetypen, slik at alt sendes inn i etterkant av prøven. Klubb/forbund må fortsatt forespørre og skaffe personell i henhold til gjeldende prøveregelverk, det er kun innsendingsordningen i forkant av prøven som opphører.

Det er kun utenlandske dommere som må meldes inn i forkant, da disse må klareres. 

Søke om prøve? Frist for å søke om prøver er 31. oktober året før prøven avholdes. Logg inn på klubbadministrasjon med klubbens ID-nr og passord.

Innhold i klubbsystemet:

  • Søke om utstilling
  • Søke om prøve
  • Vedlikeholde informasjonen som ligger i Terminlisten
  • Medlemsadministrasjon
  • Videresending av klubbens e-post
  • Endre passord

Kongepokal/NKK-pokal til NM-arrangement:

Fra og med sesongen 2003 bestemte Det Kongelige Slott at NKK og hundesporten kun tildeles én Kongepokal pr. år. Vi prøvde å vinne frem med et skriv slik at hundesporten skulle få beholde det antall Kongepokaler som har vært innvilget siden 1991, med dette ble ikke tatt til følge av Det Kongelige Slott.

Når det gjelder de kommende år, så vedtok NKKs hovedstyre i møte IV/03 at med én Kongepokal til utdeling, så utlyses den for alle arrangører av Norgesmesterskap.

Søknad vil bli behandlet av NKKs hovedstyre. NKKs sølvpokal vil også kunne bli tildelt blant disse søkerne.

Søknadsfrist: 31. oktober året før arrangementet. Søknaden sendes til jakt@nkk.no

Generelt for alle prøvekategoriene: Helligdagsfredning.

Dvs. ingen prøver med løs hund i tiden 24.12 – 31.12 eller på langfredag, påskeaften og 1. påskedag.(jf. Viltloven §10)

Båndtvangsperioden: For prøver med løs hund i perioden fra 01.04 til og med 20.08 og ved utvidet båndtvang, tas det forbehold om at arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang. (jf. Hundeloven § 6). Spesielt for prøvekategorien fersksporprøver: Ingen prøver i tiden 01.05 - 30.06, samt helligdagsfredning!

Harehundprøver: Viltslag er hare/rev for støvere, hvis ikke annet er oppgitt. Ved rådyr/hjort som drevdyr, kun tillatt med småhund under 41 cm.

Prøveperioder for viltslagene: Rev 01.09 - 31.03. Hare 01.09 - 28.02. Rådyr/hjort 01.09 - 23.12. RR-prøver arrangeres i perioden 01.09 - 28.02. Husk helligdagsfredning!

Elghundprøver:    Bandhund i perioden 01.01 – 31.01 og 01.07 – 23.12.

Løshund i perioden 01.01 – 31.01 og 21.08 – 23.12

Husk helligdagsfredning!

Fuglehundprøver: Vinterprøver arrangeres i perioden 01.02 - 30.04. Høstprøver 21.08 - 23.12.


Alle prøver omfatter klassene UK/AK/VK hvis ikke annet er oppgitt. Kun klasse AK på skogsfuglprøver.

Høyfjellsprøver tillates avhold på vinteren ut april, så fremt arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang. (jf. hundeloven § 6.)

Høstprøver hvor helgen inngår med den 21. august kan tillates arrangert, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking etc. (Eks. hvis fredag eller lørdag er den 20.8. I de tilfeller der 21. august faller på mandag, kan det kun søkes om å avholde for lørdag og søndag inkludert mandag. I alle tilfellene kan ikke første prøvedag være tidligere enn 19. august.) Søknad om å avholde høstprøve tidligere, vil ikke bli innvilget. En forutsetning for å tillate prøven er også at arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang (jf. hundeloven § 6).

Dagens praksis rundt apportprøvearrangementer berøres ikke av dette og tidligere praksis videreføres.

Drevprøve for dachs-/bassetrasene: Arrangeres i perioden 21.08 - 23.12. Liste over utestengte hunder finner du under "relaterte filer" til høyre.

Arrangere prøve i DogWeb-Arra (DWA)

Åpent ved jaktprøver for stående fuglehund, elghund, harehund og dachshund.

1. Lag passord for bruk i DWA

Logg inn på klubbadministrasjon med klubbens ID-nr og passord. Klikk på «vedlikehold av årets prøver». Klikk deretter på prøven du skal jobbe med. Nederst på siden velges et passord som skal gjelde for denne prøven når du logger deg på prøveprogrammet DogWeb-Arra. Avslutt med å lagre.

2. Logg inn!

Logg inn på DogWeb-Arra. Prøvens ID-nr. er lik prøvens ref. nr., og prøvens passord er passordet du laget i punktet over.

Last ned filDogWeb - Blodsporprøve 2018.pdf(1 5 0 8kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA elghundprøver(6 5 5kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA fuglehundprøver(1 7 5 4kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA jaktprøve for halsende fuglehund(4 7 5kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA harehundprøver(7 3 1kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA mentalbeskrivelse hund - MH(8 7 4kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA brukshundprøver (NBF)(5 6 3kb)Last ned filBrukerveiledning - DWA rallylydighet aug 2016(1 1 4 5kb)

 

Resultatregistrering for øvrige prøvetyper:

Endelig er systemet klart for å kunne registrere resultater fra de aller fleste prøvetyper, dette gjelder både prøver for inneværende år og gamle, historiske prøver, for noen prøvetyper tilbake til 1985! Dette er et generelt system for registrering av prøveresultater hvor du kan registrere premiegrad, tilleggspremier som CERT, HP, CACIT, du kan registrere en premiefritekst som «Beste hund» osv., plassering på prøven/klassen og ev. inntil 3 poengfelt og en totalsum. Alle resultatene vil bli publisert i DogWeb.

Last ned filBrukerveiledning - DWA registrering av prøveresultater(2 9 3kb)


Annet:

Liste over ekvipasjer med RIK-lisen
Søk på prøvedommere
Søk på adresser til raseklubber og samarbeidende klubber


FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere