Kompetansegruppe Atferd

Kompetansegruppe Atferd oppnevnes av Hovedstyret, og er Hovedstyrets rådgivende organ innenfor fagområdet atferd og trening.

Kompetansegruppen deltar etter behov i planlegging og utarbeidelse av fagstoff og fagarrangementer. Viktige oppgaver for Kompetansegruppe Atferd i den senere tiden har vært utarbeidelse av Etiske retningslinjer for trening av hund (nå innbakt i Etiske retningslinjer for hold og trening av hund), og programkomitéfunksjon for NKKs sentrale seminar Atferd 2012.

Pr. i dag er gruppen satt sammen av 7 medlemmer, som har ulik kompetanse og bakgrunn innenfor atferd og trening.

E-post til Kompetansegruppe Atferd: kristin.prestrud@nkk.no

Medlemmer pr 01.08.2012:

  • Line Sandstedt (leder)
  • Kristin Wear Prestrud (sekretær)
  • Frode Lingaas
  • Randi Helene Tillung
  • Terje Østli

Mandat og årsrapport finner du under «relaterte filer» til høyre.

 

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere