Hovedstyret

Hovedstyret

Møter i NKKs hovedstyre (HS) andre halvår 2017

 • 24.januar
 • 28.februar
 • 04.april
 • 02.mai
 • 13.juni

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 55. ordinære representantskapsmøte, avholdt 04.-05 11.17.

Hovedstyret:

Leder:

 • Tom Øystein Martinsen (2016 for 2 år)

Nestleder:

 • Jan Helge Nordby (2017 for 2 år)

Medlemmer:

 • Marianne Holmli (2016 for 2 år)
 • Jørn Presterudstuen (2016 for 2 år)
 • Wenche Skogli (2016 for 2 år)
 • Anne Mette Sletthaug (2017 for 2 år)
 • Terje Lindstrøm (2017 for 2 år)
 • Anniken Holtnæs (2017 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Jonna Vassbotn (2017 for 1 år) og Erik Bostad (2017 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Astrid Indrebø (2017 for 2 år) og varamedlem Kim Bellamy (2017 for 1 år)

Representantskapets Ordfører og Viseordfører:

 • Ordfører: Jan Eyolf Brustad (2017 for 2 år)
 • Viseordfører: Nils Erik Haagenrud (2016 for 2 år)

Sakslister og referater fra 2014 og nyere finner du under "relaterte filer" til høyre.

Protokoller 2013:

Protokoller 2012:

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere