Hovedstyret

Saksliste Hovedstyremøte 12 2015

Hovedstyret

Møter i NKKs hovedstyre (HS) første halvår 2017

 • 01.februar
 • 01.mars
 • 29.mars
 • 26.april
 • 24.mai
 • 21.juni

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 55. ordinære representantskapsmøte, avholdt 05.-06 11.16.

Hovedstyret:

Leder:

 • Tom Øystein Martinsen (2016 for 2 år)

Nestleder:

 • Dag Skarpodde (2015 for 2 år)

Medlemmer:

 • Jan Helge Nordby (2015 for 2 år)
 • Marianne Holmli (2016 for 2 år)
 • Jørn Presterudstuen (2016 for 2 år)
 • Petter Elvestad (2015 for 2 år)
 • Anne Mette Sletthaug (2015 for 2 år)
 • Wenche Skogli (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Steinar Porsanger-Moen (2016 for 1 år) og Erik Bostad (2016 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Kim Bellamy (2015 for 2 år) og varamedlem Anne Hofmo Bjølgerud (2016 for 1 år)

Representantskapets Ordfører og Viseordfører:

 • Ordfører: Jan Eyolf Brustad (2015 for 2 år)
 • Viseordfører: Nils Erik Haagenrud (2016 for 2 år)

Sakslister og referater fra 2014 og nyere finner du under "relaterte filer" til høyre.

Protokoller 2013:

Protokoller 2012:

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere