Organisering

NKKs representantskapsmøte 2011 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. Ved Representantskapsmøtet ble vedtatt følgende implementeringsplan:

 • Klubbenes frist for å implementere lovmalen er 31.12.2012. Hovedstyret (HS) kan dispensere i særlige tilfeller.
 • NKK godkjenner lovene fortløpende, senest 31.12.2013.
 • Klubbenes nye lover gjelder fra de er vedtatt, selv om NKK godkjenner de senere.
 • I følge NKK lover § 2-1. 3 avsnitt gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i klubbens eget lovverk. Dette gjelder fra 31.12.2012.

NKKs organisasjonskart:

Organisering

 • Målet er å være én samlet og sterk organisasjon hvor medlemmenes innflytelse er klar, direkte og likeverdig.
 • Grunnprinsippet er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
 • Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.
 • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
 • RS er det organet i NKK som velger Hovedstyret (HS). RS’ oppgaver er nedfelt i NKKs lover (se lenger ned på siden).
 • HS er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet.
 • HS er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 • Regionenes årsmøter avholdes med de valgte representanter fra de lokale hundeklubbene. Her velges et regionstyre og representanter til RS.
 • HS er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.
 • Administrasjonen har ansvar for alle administrative funksjoner innen NKK, og den ufører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av hovedstyret.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere