Rasepresentasjon

Det er alltid raseklubben som har ansvar for utarbeidelse av rasepresentasjonen, ikke enkeltpersoner. Har du lyst til at akkurat din rase skal bli presentert i Hundesport, henvend deg til klubben din. Vi er klar over at ikke alle raser har egen raseklubb, men foreløpig holder vi oss til de rasene som har det.

TEKST

Det settes vanligvis av 3 sider til rasepresentasjonene i bladet. 3 sider hos oss tilsvarer ca. 3 sider i Word (tekst i 12 pkt., halvannen linjeavstand).

En vellykket rasepresentasjon er ryddig og godt skrevet, samt dekker alle de vesentligste temaer om hunderasen: Rasens opprinnelse, historie, særtrekk/karakter/personlighet, bruksområder, kort (!) om rasestandarden samt utseendemessige variasjoner (pelsfarger, størrelsesvarianter med mer.). Husk å ta med hvem rasen passer for (og ikke passer for), og hvilke aktiviteter kan man finne på sammen. Akkurat hva som vektlegges sterkest varierer selvsagt fra hunderase til hunderase.

Dersom presentasjonen omhandler mer enn én rase, er det ønskelig med både en kort tekst som dekker det som måtte være felles for rasene, og en egen utdypende tekst om hver enkelt rase som omtales.

Det skal også skrives en liten ingress; en ”intro” til selve artikkelen, på ca. 2-5 linjer. Tenk på at dette skal få leseren interessert nok til å ville lese resten av rasepresentasjonen.

VIKTIG: All tekst må sendes oss i rent tekstformat (Word-fil), med minst mulig formatering (ikke tabeller, spalter etc.).

BILDER

Bilder sendes oss på e-post (evt. på CD pr. post, send i så fall inn i god tid før fristen).

Vi vil helst ha minst 15-20 bilder å velge mellom og som er representative for rasen og for det som beskrives i teksten.

Bilder sendes som separate filer (jpg, tiff og liknende), dvs. vedlegg til mail, IKKE “limes inn” i Word eller lignende.

Husk også bildetekster – inkludert rasenavn!

VIKTIG: Alle bilder må være store og høyoppløselige! Trykkeriet krever en oppløsning på minst 300 dpi, dvs. at bilder som i utgangspunktet bare er for eksempel 72 dpi blir bitte små når vi gjør dem om til trykkoppløsning (5 x mindre enn original størrelse). Har du et nyere digitalt kamera, er bildene rett fra kamera som regel det beste - ikke beskjære, forminske osv.  

Dersom dette er komplisert å huske, bruk følgende tommelfingerregel som utgangspunkt: Bildefiler bør være minst 1 MB store, men jo større desto bedre!

FAKTABOKS OM KLUBBEN

Til faktarute trenger vi kortfattet, gjerne punktvis informasjon om klubben (navn, nettside, evt. klubblad, aktiviteter, kontaktperson eller hva som enn passer for deres klubb).

KORREKTUR

Når vi har mottatt alt av stoff, er det redaksjonens ansvar å sette opp presentasjonen.

En PDF-fil av den ferdige rasepresentasjonen sendes så tilbake til klubben for korrektur. Når korrekturen er mottatt, er det viktig at den blir lest og sjekket nøye, slik at alle eventuelle feil kan rettes opp.

Endringer og andre innspill sendes så fort som mulig i retur til Hundesports redaksjon, som så vil gjøre de endringene/rettelsene som trengs. En ferdig, rettet versjon av rasepresentasjonen sendes så tilbake til klubben for en siste godkjenning.

Altså: Kun én runde med korrektur, så vær så nøyaktig som mulig fra første stund.

Lykke til med rasepresentasjonen!
Stoffet sendes til hundesport@nkk.no

Tidligere rasepresentasjoner:

RASE

UTGAVE

Hvit gjeterhund 5/12
Azawakh 4/12
Kooikerhund 3/12
Tibetansk terrier 2/12
Staffordshire bull terrier 1/12
Greyhound 11-12/11
Dobermann 10/11
Cavalier king charles spaniel 9/11
Basenji 8/11
Papillon / phalene 6-7/11
Airedale terrier 5/11
Stabyhoun 4/11
Ungarsk vizsla 3/11
Bordeaux dogge 2/11
Islandsk fårehund 1/11
Malteser 11-12/10
Akita 10/10
Mops 9/10
Grand danois 8/10
Norsk buhund 6/7/10
Old english sheepdog 5/10
Shetland sheepdog 4/10
Hollandsk gjeterhund 3/10
Norsk lundehund 2/10
Leonberger 1/10
Portugisisk vannhund 11/12/09
Australsk cattledog 10/09
Bullmastiff 9/09
Irsk ulvehund 8/09
Lavbeinte terrierraser 6/7/09
Newfoundlandshund 5/09
Bulldog 4/09
Blodhund 3/09
Japansk spisshund 2/09
Bolognese og coton de tulear 1/09
Bassetrasene 11/12/08
Shiba 10/08
Podencorasene 9/08
Norsk elghund sort og grå 8/08
Bouvier des flandres og schnauzservariantene 6/7/08
Welsh corgi cardigan og welsh corgi pembroke 5/08
Lapphundrasene 4/08
Pyreneerhund 3/08
Boxer 2/08
Griffonrasene 1/08
Dogo canario 11/12/07
Norske harehundrasene 10/07
Kontinentale stående fuglehunder 9/07
Spaniels 8/07
Rhodesian ridgeback 6/7/07
Collie 5/07
Schipperke 4/07
Eurasier 3/07
Dansk – svensk gårdshund 2/07
Viltsporhunder 1/07
Schäfer 11/12/06
Retrievere 10/06
Puddelen 9/06
Dalmatiner 8/06
Dachshunder 6/7/06
Ungarske vakt- og gjeterhunder 5/06
De fire sennenhundene 4/06
Lagotto romagnolo 3/06
Polarhunder 2/06
Myndegruppen ved elleve av dem 1/06
De fire musketerne – belgiske fårehunder 11/12/05

Finnes i: Rasepresentasjon